Når I bliver gift, indtræder der formuefællesskab. Formuefællesskabet omfatter som udgangspunkt alt, hvad I hver især ejede da I blev gift, og alt hvad I erhverver jer efterfølgende.

 

Hvis I skal separeres eller skilles, så er det dette formuefællesskab, der skal deles imellem jer, ligesom der muligvis også skal ske en fordeling af jeres pensionsordninger.

 

Ægtepagt

 

Hvis du har genstande eller beløb, som du ikke ønsker at dele med din ægtefælle i tilfælde af skilsmisse, så skal I oprette en ægtepagt.

 

En ægtepagt kan laves både umiddelbart forud for jeres bryllup eller til enhver tid efter, men oprettelsen af ægtepagten kræver altid begge ægtefællers tiltræden.

 

Ægtepagter er en ganske fleksibel størrelse, som langt hen ad vejen kan tilpasses netop jeres situation.

 

Hvis du går med tanker om, hvorvidt I bør oprette en ægtepagt, så er du altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

 

Jeg anbefaler altid, at vi tager et møde, hvor begge ægtefæller deltager, og hvor netop jeres situation drøftes, så I kan blive præsenteret for de muligheder, jeg som advokat kan tilbyde jer, for at imødekomme jeres ønsker.

 

Møder i sådanne sager kan holdes fysisk eller som telefon- eller videomøde. Det er op til jer. Det væsentlige for mig er, at jeg har fået en grundig gennemgang af jeres ønsker, og at jeg har givet jer en forståelse for og et indblik i, hvilke muligheder I har for at få den delingsordning, der passer netop til jer.

 

Herefter laver jeg de nødvendige papirer og sørger naturligvis for tinglysning af dem.

 

Skilsmisse

 

Hvis du skal skilles, skal der laves en bodeling. Her kan det være gavnligt at have en advokat ved din side, som kan omsætte den til tider lidt kringlede jura til en fordeling af jeres formue i praksis.

 

Bodeling er dog sjældent kun fordeling af formue. For mange er bodeling tæt forbundet med sårede følelser og aftaler om fælles børn.

 

For mig er det væsentligt, at der er tid og rum til at drøfte alle de forhold, der kan spille ind på netop dit syn på din bodeling, så du får den bedst mulige aftale i forhold til dine ønsker og prioriteter. Derfor prioriterer jeg også altid at holde som minimum et indledende møde med dig, så jeg kan få indblik i, hvad der skal deles, og hvilke forventninger og ønsker du har til din sag, samtidig med at jeg her får lejlighed til at sætte dig ind i, hvilke rammer der er for delingen.

 

Jeg må som advokat kun repræsentere den ene part i en skilsmisse. Dette er din sikkerhed for, at du får en rådgivning, der sikrer dine rettigheder bedst muligt.